Byggnadskreditiv

{"type":"loader","speed":4,"random":0.8,"shift":0.5,"size":0.8,"rupture":80}

En form av byggnadslån

Vi erbjuder byggnadskreditiv till alla företag

En vanlig form av byggnadslån under ny- och ombyggnation av fastigheter är byggnadskreditiv.

Byggnadskreditivet betalas ut i etapper enligt en lyftplan och SBP betalar projektets fakturor. Det är på många sätt ett flexibelt byggnadslån och kan kombineras med en underliggande finansiering hos bank.

Vi på SBP kan byggnadskreditiv och kan hjälpa till att finansiera alla möjliga fastighetsprojekt.

{"type":"loader","speed":5,"random":0.8,"shift":1,"size":1,"rupture":77}

Fördelar med Byggnadskreditiv

  • Flexibel löptid
  • Flexibelt byggnadslån då pengar betalas ut i den takt ni behöver
  • Krediten används i samma takt som fakturorna kommer in
  • Enbart betala ränta på den del som utnyttjas
  • Ränta kan betalas löpande eller när projektet är färdigställt
  • Går att kombinera med befintlig finansiering
{"type":"loader","speed":9,"random":0.8,"shift":1,"size":1,"rupture":55}