Fastighets­finansiering

Vi finansierar alla typer av fastigheter, hur kan vi hjälpa dig?

{"type":"loader","speed":5,"random":0.8,"shift":1,"size":1,"rupture":77}

Byggnadskreditiv

Byggnadskreditiv - ett flexiblare byggnadslån

Fastighetslån

För dig som vill ta ett fastighetslån

Vi finansierar alla typer av fastigheter

Vi skräddarsyr en lösning som passar ditt fastighetsprojekt

SPB erbjuder olika typer av finansieringslösningar till alla typer av fastigheter. Den vanligaste projektkategorin är nybyggnation, ofta i brf-form, men även hyresrätter. Vi finansierar även andra typer av projekt så som renoveringar, konverteringar, brygglån och markförvärv.

SBP kan antingen vara ensam långivare eller tillföra det kapital som kan behövas för att fylla gapet mellan bankfinansiering och eget kapital.

Genom vår långa erfarenhet av projektutveckling, projektfinansiering och finansmarknad samt bank bidrar vi genom att tillskjuta både kapital och kunskap i den mest kapitalintensiva delen av ett fastighetsprojekt.

Vi finansierar alla typer av fastigheter

Hur stort belopp vi lånar ut är en samlad bedömning av affären och vilka säkerheter som finns. Som säkerhet tar vi pantbrev, pant i aktier eller annan likvärdig säkerhet tillsammans med en moderbolagsgaranti.

Kreditbeslut fattas av ett särskilt utsett kreditutskott som sammanträder varje vecka. Vår effektiva kreditprocess gör att vi är snabba på att ge besked.

Lånevillkor

  • Belopp 5 miljoner kronor och uppåt
  • Belåningsgrad upp till 75 procent
  • Löptid upp till 60 månader
{"type":"loader","speed":9,"random":0.8,"shift":1,"size":1,"rupture":55}

Vår kreditprocess

Såhär går vår kreditprocess till

Vår kreditprocess består av fyra steg. Det är framför allt våra korta beslutsvägar och vår genomarbetade struktur som bidrar till en snabb process.

1.
Kontakta oss

Kontakta oss och presentera ert projekt.

2.
Vi hör av oss

Vi analyserar din ansökan och kontaktar er om nästa steg.

3.
Utbetalning

Så snart alla villkor är på plats betalar vi ut lånet till ert konto.

4.
Återbetalning

När ert projekt är färdigställt betalas lånet tillbaka.

{"type":"loader","speed":4,"random":0.8,"shift":0.5,"size":0.8,"rupture":80}

Vår kreditprocess

Såhär går vår kreditprocess till

Vår kreditprocess består av fyra steg. Det är framför allt våra korta beslutsvägar och vår genomarbetade struktur som bidrar till en snabb process.

1.
Kontakta oss

Kontakta oss och presentera ert projekt.

2.
Vi hör av oss

Vi analyserar din ansökan och kontaktar er om nästa steg.

3.
Utbetalning

Så snart alla villkor är på plats betalar vi ut lånet till ert konto.

4.
Återbetalning

När ert projekt är färdigställt betalas lånet tillbaka.