Fastighets­finansiering

Fastighetsfinansiering kan se lite olika ut och SBP kan skräddarsy en lösning som passar ditt fastighetsprojekt.

Våra finansieringslösningar innebär att vi kan vara med under hela processen från markförvärv till färdigställande av ett fastighetsprojekt eller delar av den. Vi finansierar även köp av fastigheter och mark.

SBP kan antingen vara ensam långivare eller tillföra det kapital som kan behövas för att fylla gapet mellan bankfinansiering och eget kapital.

Genom vår långa erfarenhet av projektutveckling, projektfinansiering och finansmarknad samt bank bidrar vi genom att tillskjuta både kapital och kunskap i den mest kapitalintensiva delen av ett fastighetsprojekt.

Lånevillkor

 

  • Belopp 5 miljoner kronor och uppåt
  • Belåningsgrad upp till 75 procent
  • Löptid upp till 60 månader

Vi finansierar alla typer av fastigheter.

Hur stort belopp vi lånar ut är en samlad bedömning av affären och vilka säkerheter som finns. Som säkerhet tar vi pantbrev, pant i aktier eller annan likvärdig säkerhet tillsammans med en moderbolagsgaranti.

Kreditbeslut fattas av ett särskilt utsett kreditutskott som sammanträder varje vecka. Vår effektiva kreditprocess gör att vi är snabba på att ge besked.