Om oss på SBP Kredit

Vi har lång erfarenhet från projektutveckling och bankverksamhet. Vi skapar förutsättningar för dig att genomföra fastighetsprojekt i Sverige.

Projekt­finansiering

Vi på SBP Kredit skapar förutsättningar att genomföra fastighetsprojekt i Sverige genom att lånefinansiera byggnation av fastigheter.

Vi tillför det kapital som behövs för att fylla gapet mellan bankfinansiering och eget kapital. På det sättet fungerar vi som ett komplement till bankernas lånefinansiering.

Know-how

Genom vår långa erfarenhet från projektutveckling och från finansiell marknad samt bank bidrar vi genom att tillskjuta både kapital och kunskap i den mest kapitalintensiva delen av ett projekt.

Vi har stor insyn i projektutvecklingens olika steg och utmaningar. Vår affärsmodell är skräddarsydd för att hjälpa till i de skeden och på det sätt där hjälpen behövs som bäst, vilket vanligtvis är under själva byggnadsperioden. På så sätt är vi med och skapar möjligheter för att genomföra fastighetsprojekt.

Enkel och tydlig process

Vår affärsprocess är enkel och tydlig. I allt från analys via avtal till genomförande och avslut.

Genom att ha en enkel och tydlig affärsprocess erbjuder vi en snabbhet i såväl analys som beslutsfattande.

OM OSS

SBP Kredit AB (publ) bildades den 5 februari 2020 och registrerades den 14 februari 2020. Bolagets verksamhet bedrivs under den kommersiella beteckningen SBP. Bolaget har sitt säte i Stockholm. Det är ett publikt aktiebolag. Bolaget ägs till 60 % av Svensk Bostadspartner AB (publ) och 40 % av SBP Välgörenhetsstiftelse. Svensk Bostadspartner grundades 2016 av SannMatt AB och Gillesvik AB och har totalt 10 aktieägare.

Vår starka kapitalbas förstärks successivt i takt med att ytterligare utlåning sker.