SBP Väl­gören­hets­stiftelse

SBP Välgörenhetsstiftelse

Donationer som kan förändra

SBP Välgörenhetsstiftelse grundades under 2020 för att framförallt kunna främja social hållbarhet. Stiftelsens medel skall användas för bidrag och gåvor till individer och organisationer som forskar eller bedriver projekt inriktade mot hälsa, välfärd, integration eller fastighetsutveckling.
{"type":"loader","speed":5,"random":0.8,"shift":1,"size":1,"rupture":77}

SBP lämnar över gåvobevis till GAPF. Från vänster Michelle Khan, Emelie Skott Gudmundsson, Sara Mohammad och Anna Elvander.

För andra året i rad har vi möjlighet att dela ut pengar från SBP Välgörenhetstiftelsen

För andra året i rad har SBP Välgörenhetstiftelsen möjlighet att dela ut pengar till forskare och projekt inom hälsa, välfärd, integration och fastighetsutveckling. I år har stiftelsen valt att fortsätta stödja Her House Foundation, som fokuserar på våld i nära relationer och hjälper kvinnor att hitta en egen bostad genom samarbete med fastighetsägare. Stiftelsen har också valt att stödja föreningen Glöm Aldrig Pela och Fadime (GAPF), som bekämpar hedersrelaterat våld och förtryck och erbjuder hjälp till alla som är utsatta för eller påverkas av detta.

Vi på SBP Välgörenhetsstiftelse är stolta och glada över att kunna bidra till dessa organisationers viktiga arbete.

{"type":"loader","speed":4,"random":0.8,"shift":0.5,"size":0.8,"rupture":80}

SBP Välgörenhetsstiftelse ger sin första donation till Her House Foundation

Her House Foundation har överlämnat ett gåvobevis till SBP Välgörenhetsstiftelse. På plats fanns representanter från båda organisationerna: Veronica Arph och Mathilda Lundin från Her House samt David Haak och Anna Elvander från SBP Kredit. Anna Elvander från SBP Välgörenhetsstiftelse uttryckte sin uppskattning för det fantastiska och viktiga arbete som Her House Foundation utför för att hjälpa våldsutsatta kvinnor, särskilt när det gäller att hitta bostäder.

SBP Välgörenhetsstiftelse är glada att kunna bidra till Her House och deras verksamhet genom att vara en del av det fina arbete de gör. Veronica och Mathilda tackade för gåvan och framhöll att Her House är beroende av hjälp från generösa givare och att de är tacksamma över att SBP Välgörenhetsstiftelse uppmärksammat dem och deras arbete.

{"type":"loader","speed":5,"random":0.8,"shift":1,"size":1,"rupture":77}

SBP mottar gåvobevis från Her House 2022. Från vänster: David Haak, Veronica Arph, Anna Elvander och Mathilda Lundin. 

Om Glöm Aldrig Pela och Fadime (GAPF)

Riksorganisationen Glöm Aldrig Pela och Fadime (GAPF) är en politisk och religöst obunden ideell förening som arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck. Organisationen grundades 2001 av Sara Mohammad som själv blev utsatt för hedersvåld och förtryck under sin uppväxt.

Organisationen har expanderat till nationell nivå och varje år genomförs tusentals insatser för stödsökande.
Vi på SBP är stolta över att få bidra till GAPFs fortsatta arbete.

Läs mer om GAPFs viktiga arbete på:  gapf.se

{"type":"loader","speed":8,"random":0.8,"shift":1,"size":1,"rupture":67}

Om Her House

Vår första gåva har vi valt att få tillfalla stiftelsen Her House Foundation. Dess huvudinriktning har sedan starten varit våld i nära relation, men med ett brett fokus. Stiftelsen ämnar stötta, främja och stärka kvinnors hälsa genom olika insatser i samhället. Hjärtefrågan är bostadsfrågan och en av insatserna är att hjälpa kvinnor att skaffa en egen bostad genom samarbeten med fastighetsägare.

Stiftelsen Her House grundades våren 2020 av Mathilda Lundin. Fokuset ligger på våld i nära relationer och kvinnors utsatthet och vill med kunskap och ekonomiska medel bidra i kampen för kvinnors rättigheter. 

Med eldsjälar som Mathilda Lundin med team görs skillnad på riktigt och vi är både stolta och tacksamma över att få bidra till Her House Foundations fortsätta resa.

Läs mer om Her House:  herhouse.se

{"type":"loader","speed":8,"random":0.8,"shift":1,"size":1,"rupture":67}