SBP Väl­gören­hets­stiftelse

SBP Välgörenhetsstiftelse

Donationer som kan förändra

SBP Välgörenhetsstiftelse grundades under 2020 för att framförallt kunna främja social hållbarhet. Stiftelsens medel skall användas för bidrag och gåvor till individer och organisationer som forskar eller bedriver projekt inriktade mot hälsa, välfärd, integration eller fastighetsutveckling.
{"type":"loader","speed":5,"random":0.8,"shift":1,"size":1,"rupture":77}

Om Her House

Vår första gåva har vi valt att få tillfalla stiftelsen Her House Foundation. Dess huvudinriktning har sedan starten varit våld i nära relation, men med ett brett fokus. Stiftelsen ämnar stötta, främja och stärka kvinnors hälsa genom olika insatser i samhället. Hjärtefrågan är bostadsfrågan och en av insatserna är att hjälpa kvinnor att skaffa en egen bostad genom samarbeten med fastighetsägare.

Med eldsjälar som Mathilda Lundin med team görs skillnad på riktigt och vi är både stolta och tacksamma över att få bidra till Her House Foundations fortsätta resa.

Läs mer om Her House:  https://www.herhouse.se/

{"type":"loader","speed":8,"random":0.8,"shift":1,"size":1,"rupture":67}