Fastighetslån

{"type":"loader","speed":5,"random":0.8,"shift":1,"size":1,"rupture":77}

Fastighetslån till företag

Vi erbjuder fastighetslån till alla företag

Utöver byggnads­kreditiv som vanligtvis används vid ny­produktion av bostäder erbjuder SBP fastighets­lån till företag.

Ett fastighets­lån hos oss kan hjälpa dig att för­värva en fastighet. Är du i ett tidigt skede av ett fastighets­projekt kan ett fastighets­lån till ett mark­förvärv vara mer intressant.

SBP erbjuder också fastighetslån till utveckling av fastighetsprojekt och andra investeringar kopplade till fastigheter. Vårt fastighetslån passar alla typer av fastigheter och kan skräddarsys efter behov.

{"type":"loader","speed":5,"random":0.8,"shift":1,"size":1,"rupture":77}

Fördelar med Fastighetslån

  • Flexibel löptid
  • Flexibelt byggnadslån då pengar betalas ut i den takt ni behöver
  • Krediten används i samma takt som fakturorna kommer in
  • Enbart betala ränta på den del som utnyttjas
  • Ränta kan betalas löpande eller när projektet är färdigställt
  • Går att kombinera med befintlig finansiering
{"type":"loader","speed":9,"random":0.8,"shift":1,"size":1,"rupture":55}