nyheter och pressmeddelanden

Här hittar du pressmeddelanden och annat aktuellt om vår verksamhet.

SBP Kredit AB (publ) offentliggör NAV-kurs 101,87 för mars 2022

SBP Kredit har erbjudit allmänheten och institutionella investerare möjlighet att teckna vinstandelslån som är noterade på Nordic Growth Market NGM AB (NGM) i Stockholm. NAV-kursen per 31 mars 2022 uppgår till 101,87 % eller 10 187 kr/andel.

Inbjudan till informationsmöte

Härmed bjuds innehavare av vinstandelsbevis i SBP Kredit AB (publ) in till informationsmöte torsdagen den 19 maj 2022 kl 15.00 – 16.00. Mötet kommer att hållas digitalt via Teams.

Kallelse till årsstämma i Svensk Bostadspartner

Härmed kallas aktieägarna i Svensk BostadsPartner AB (publ), org nr 559067-4825, till årsstämma torsdagen den 19 maj 2022 kl 16.00. Stämman kommer att hållas på bolagets kontor (Kungsgatan 71, 2tr) men du kommer även att kunna vara med digitalt via Teams.

Pressmeddelanden

SBP Kredit AB (publ) offentliggör NAV-kurs 101,87 för mars 2022

SBP Kredit har erbjudit allmänheten och institutionella investerare möjlighet att teckna vinstandelslån som är noterade på Nordic Growth Market NGM AB (NGM) i Stockholm. NAV-kursen per 31 mars 2022 uppgår till 101,87 % eller 10 187 kr/andel.

Inbjudan till informationsmöte

Härmed bjuds innehavare av vinstandelsbevis i SBP Kredit AB (publ) in till informationsmöte torsdagen den 19 maj 2022 kl 15.00 – 16.00. Mötet kommer att hållas digitalt via Teams.

Kallelse till årsstämma i Svensk Bostadspartner

Härmed kallas aktieägarna i Svensk BostadsPartner AB (publ), org nr 559067-4825, till årsstämma torsdagen den 19 maj 2022 kl 16.00. Stämman kommer att hållas på bolagets kontor (Kungsgatan 71, 2tr) men du kommer även att kunna vara med digitalt via Teams.

SBP Kredit utser David Haak till VD

Styrelsen i SBP Kredit har idag utsett David Haak till ny verkställande direktör. David, som även blir VD för moderbolaget Svensk BostadsPartner AB, beräknas tillträda sin befattning den 19 april.

SBP Kredits låneportfölj mer än fördubblades under 2021

SBP Kredits kreditportfölj på 55 krediter har vid årsskiftet en beviljad kreditportfölj på 2 037 miljoner kronor varav 1 143 miljoner kronor utbetalt. Kreditportföljen har under 2021 ökat med nästan 150 procent i utestående och utbetalda krediter.

Nyheter

Kommer väldigt nära våra kunder

Kommer väldigt nära våra kunder

Emelie har arbetat på SBP nästan ända sedan verksamheten startade 2016. Hon tycker att det är väldigt stimulerande att se projekt växa fram och att ha fått vara med på SBP:s resa. Som kundansvarig möter hon många kunder i sitt jobb, vilket gör det lättare att förstå deras behov och vilka risker som finns.

Alla lägenheter sålda innan projektet var klart

Alla lägenheter sålda innan projektet var klart

I projektet Brf Hyttbäcken i Falun var SBP med från start och finansierade. Projektet började med en markanvisning från Falu kommun och Lillskär hade sålt drygt 60 procent av de 42 lägenheterna innan byggstarten i januari 2019.

Från Ica-handlare till bostadsutvecklare

Från Ica-handlare till bostadsutvecklare

Ola Thunell har en lång bakgrund som Ica-handlare. När familjen flyttade från Värmland till Stockholm för att driva en Ica-butik behövde familjen någonstans att bo. Entreprenadbolaget som byggde deras hus gjorde det med sådan bravur, vilket blev startskottet för Signum Fastigheter 2014.

Kundansvarig sökes till Svensk BostadsPartner

I takt med att Svensk BostadsPartner växer har behovet av ytterligare en kundansvarig till teamet tillkommit. Som kundansvarig är du ansvarig för att leda kreditprocessen från ax till limpa i nära kontakt med kunder, medarbetare och kreditkommitté.