SBP Välgörenhetsstiftelse ger sin första donation till Her House Foundation

SBP Välgörenhetsstiftelse

Vår första donation går till stiftelsen Her House Foundation

I måndags lämnade Her House Foundation över gåvobeviset till SBP Välgörenhets­stiftelse.

På plats från Her House var Veronica Arph och Mathilda Lundin och från SBP Kredit David Haak och Anna Elvander.

– Her House Foundation gör ett fantastiskt och viktigt jobb för att hjälpa vålds­utsatta kvinnor med att bl.a. hitta en bostad. Vi är så glada att genom SBP Välgörenhets­stiftelse få vara med och bidra till den fina verk­sam­het som Her House bedriver, säger Anna Elvander på SBP Välgörenhets­stiftelse.

Veronica och Mathilda tackade för gåvan och avslutade med att berätta att Her House är beroende av hjälp från gåvo­givare och att de är så glada för att SBP Välgörenhets­stiftelse uppmärk­sammat dem och deras arbete.

Från vänster: David Haak (VD, SBP Kredit), Veronica Arph (Her House, Anna Elvander (SBP Välgörenhetsstiftelse) och Mathilda Lundin (Her House)

Läs mer om:
SBP Välgörenhetsstiftelse
Her House Foundations verksamhet

Fler nyheter