SBP Kredit offentliggör NAV-kurs 108,17 för december 2022

SBP Kredit AB (publ) är en alternativ investeringsfond med syfte att finansiera fastighetsprojekt i Sverige genom att lämna krediter mot säkerhet.

SBP Kredit AB (publ) har erbjudit allmänheten och institutionella investerare möjlighet att teckna vinstandelslån som är noterade på Nordic Growth Market NGM AB (NGM) i Stockholm.

NAV-kursen per 31 december 2022 uppgår till 108,17 % eller 10 817 kr/andel. Detta innebär en ökning under senaste månaden med 0,6 %. Avkastningen för 2022 är 8,2 %.

”Fonden levererar en stabil avkastning 2,1 % under fjärde kvartalet samt 8,2 % för helåret 2022. Vi ser ett gott projektinflöde trots turbulent marknad. Under slutet av året har förutsättningar för daglig börshandel uppfyllts”, säger David Haak, vd på SBP Kredit.

Denna information är sådan som bolaget är skyldig att offentliggöra enligt Marknads­miss­bruks­förordningen.

För vidare information, vänligen kontakta:
David Haak, VD, SBP Kredit AB
Tel 073-828 32 35, david.haak@sbpkredit.se

Albert Olofsson, CFO, SBP Kredit AB
Tel 070-341 53 19, albert.olofsson@sbpkredit.se

Om SBP Kredit

SBP finansierar projektutveckling och byggnation utav alla typer av fastigheter.

Vi skapar förutsättningar att genomföra fastighetsprojekt i Sverige. Genom att lånefinansiera projekt erbjuder vi ett komplement till sedvanlig bankfinansiering. Sedan starten 2016 har vi beviljat totalt cirka 185 krediter på mer än 4 miljarder kronor.

Pressmeddelande 23-01-19 (pdf)
Kvartalssammanfattning Q4 2022 (pdf)

Fler nyheter