SBP Kredit offentliggör NAV-kurs 106,08 för september 2022

SBP Kredit AB (publ) är en alternativ investeringsfond med syfte att finansiera fastighetsprojekt i Sverige genom att lämna krediter mot säkerhet.

SBP Kredit AB (publ) har erbjudit allmänheten och institutionella investerare möjlighet att teckna vinstandelslån, andelsklass A, som är noterade på Nordic Growth Market NGM AB (NGM) i Stockholm.

NAV-kursen per 30 september 2022 uppgår till 106,08 % eller 10 608 kr/andel.

Bolaget har även publicerat en kvartals­rapport för tredje kvartalet som finns tillgänglig på sbpkredit.se.

Denna information är sådan som bolaget är skyldig att offentliggöra enligt Marknads­miss­bruks­förordningen.

För vidare information, vänligen kontakta:

David Haak, VD, SBP Kredit AB
Tel 073-828 32 35, david.haak@sbpkredit.se

Albert Olofsson, CFO, SBP Kredit AB
Tel 070-341 53 19, albert.olofsson@sbpkredit.se

Om SBP Kredit

SBP finansierar projektutveckling och byggnation utav alla typer av fastigheter.

Vi skapar förutsättningar att genomföra fastighetsprojekt i Sverige. Genom att låne­finansiera projekt erbjuder vi ett komplement till sedvanlig bankfinansiering. Sedan starten 2016 har vi beviljat totalt cirka 170 krediter på mer än 4 miljarder kronor.

Fler nyheter