Likviditetsgarant för bolagets vinstandelslån och resultat av skriftligt förfarande

SBP Kredit AB (publ) (”SBP Kredit”) utser Sedermera Corporate Finance AB till likviditets­garant för bolagets vinst­andels­lån (andelsklass A). Likviditets­garantin påbörjas den 14 september 2022.

Sedermera Corporate Finance AB kommer i sitt uppdrag som likviditets­garant att kontinuerligt ställa handels­order på vardera köp- och säljsida i order­boken för SBP Kredit AB:s vinst­andels­lån samt tillse att det hålls en förut­bestämd spread.

Innehavarna av vinst­andels­lånen med ISIN SE0014782827 (med ett samman­lagt ute­stående belopp om 592 200 000 kronor) utgivet av SBP Kredit AB, har fattat beslut i det skriftliga för­farande som SBP Kredit kallade till den 7 september 2022.

SBP Kredit kan idag meddela att mer än 50 procent av andel­låne­inne­havarna har röstat ja till ändringarna av fondens villkor och därmed är förslagen som SBP Kredit la fram i det skriftliga för­farandet god­kända. Svars­tiden för skriftligt för­farande går ut 21 september men eftersom erforderlig majoritet erhållits ska ett beslut anses fattat. Förändringen innebär utökad ram från 1 miljard kronor till 3 miljarder kronor för vinst­andels­lånet.

De nya villkoren finns publicerade på sbpkredit.se.

Denna information är sådan som bolaget är skyldig att offentlig­göra enligt Marknads­missbruks­förordningen.

Stockholm den 13 september 2022

För vidare information, vänligen kontakta:
David Haak, VD, SBP Kredit AB
073-828 32 35, david.haak@sbpkredit.se

Albert Olofsson, CFO, SBP Kredit AB
070-341 53 19, albert.olofsson@sbpkredit.se

Om Svensk Bostadspartner med fonden SBP Kredit:

SBP finansierar projektutveckling och byggnation utav alla typer av fastigheter.

Vi skapar förutsättningar att genomföra fastighetsprojekt i Sverige. Genom att lånefinansiera projekt erbjuder vi ett komplement till sedvanlig bankfinansiering.

Sedan starten 2016 har vi beviljat mer än 150 krediter på totalt nästan 4 miljarder kronor.

Pressmeddelande (pdf)

Fler nyheter