PRESSMEDDELANDE

SBP Kredit utser Sedermera Corporate Finance till likviditetsgarant för bolagets vinstandelslån samt meddelar resultat av skriftligt förfarande för ändring av fondens villkor

Tisdagen den 13 september 2022

SBP Kredit AB (publ) (”SBP Kredit”) utser Sedermera Corporate Finance AB till likviditets­garant för bolagets vinst­andels­lån (andelsklass A). Likviditets­garantin påbörjas den 14 september 2022.

Sedermera Corporate Finance AB kommer i sitt uppdrag som likviditets­garant att kontinuerligt ställa handels­order på vardera köp- och säljsida i order­boken för SBP Kredit AB:s vinst­andels­lån samt tillse att det hålls en förut­bestämd spread.

Innehavarna av vinst­andels­lånen med ISIN SE0014782827 (med ett samman­lagt ute­stående belopp om 592 200 000 kronor) utgivet av SBP Kredit AB, har fattat beslut i det skriftliga för­farande som SBP Kredit kallade till den 7 september 2022.

SBP Kredit kan idag meddela att mer än 50 procent av andel­låne­inne­havarna har röstat ja till ändringarna av fondens villkor och därmed är förslagen som SBP Kredit la fram i det skriftliga för­farandet god­kända. Svars­tiden för skriftligt för­farande går ut 21 september men eftersom erforderlig majoritet erhållits ska ett beslut anses fattat. Förändringen innebär utökad ram från 1 miljard kronor till 3 miljarder kronor för vinst­andels­lånet.

De nya villkoren finns publicerade på sbpkredit.se.

Denna information är sådan som bolaget är skyldig att offentlig­göra enligt Marknads­missbruks­förordningen.

Stockholm den 13 september 2022

 

För vidare information, vänligen kontakta:
David Haak, VD, SBP Kredit AB
073-828 32 35, david.haak@sbpkredit.se

Albert Olofsson, CFO, SBP Kredit AB
070-341 53 19, albert.olofsson@sbpkredit.se

 

Om Svensk Bostadspartner med fonden SBP Kredit:

SBP finansierar projektutveckling och byggnation utav alla typer av fastigheter.

Vi skapar förutsättningar att genomföra fastighetsprojekt i Sverige. Genom att lånefinansiera projekt erbjuder vi ett komplement till sedvanlig bankfinansiering.

Sedan starten 2016 har vi beviljat mer än 150 krediter på totalt nästan 4 miljarder kronor.

=>  Pressmeddelande (pdf)