Kallelse till skriftligt förfarande för ändring av fondens villkor

SBP Kredit AB (publ) föreslår förändring av fondens villkor. Omröstning sker genom skriftligt förfarande som meddelas alla som är registrerade innehavare per avstämningsdagen den 27 maj 2022.

De föreslagna ändringarna innebär en anpassning för att möjliggöra en ny andelsklass i fonden.

Orsaken till förändringen är att SBP Kredit AB undersöker möjligheterna att i en ny andelsklass, emittera säkerställda gröna kapitalandelsbevis.

Fullständiga villkor och de föreslagna ändringarna samt beskrivning av förslaget finns på sbpkredit.se.

Denna information är sådan som bolaget är skyldig att offentliggöra enligt Marknadsmissbruksförordningen.

För vidare information, vänligen kontakta:
Albert Olofsson, CFO, SBP Kredit AB (publ)
Tel 070-341 53 19, albert.olofsson@sbpkredit.se

Om Svensk Bostadspartner med fonden SBP Kredit:

SBP finansierar projektutveckling och byggnation utav alla typer av fastigheter.

Vi skapar förutsättningar att genomföra fastighetsprojekt i Sverige. Genom att lånefinansiera projekt erbjuder vi ett komplement till sedvanlig bankfinansiering.

Sedan starten 2016 har vi beviljat omkring 150 krediter på totalt över 3 miljarder kronor.

Pressmeddelande (pdf)
Kallelse till skriftligt förfarande (pdf)
Villkor för förslag till justeringar (pdf)

Fler nyheter