Kallelse till skriftligt förfarande för ändring av fondens villkor

SBP Kredit AB (publ) föreslår förändring av fondens villkor. Villkoren berör enbart andels­klass A (ISIN SE0014782827) vilket gör att enbart inne­havare av andels­klass A deltar. Omröst­ning sker genom skriftligt för­farande som meddelas alla som är registrerade inne­havare per avstämnings­dagen den 5 september 2022.

De före­slagna ändringarna innebär främst utökad ram från 1 000 000 000 kronor till 3 000 000 000 kronor för vinstandels­lån andels­klass A (ISIN SE0014782827).

Orsaken till för­ändringen är att SBP Kredit AB vill ha möjlig­het att fram­över utöka volymen på vinst­andels­lån för fort­satt till­växt i bolaget.

Full­ständiga villkor och de före­slagna ändringarna samt beskriv­ning av förslaget finns på sbpkredit.se.

Denna information är sådan som bolaget är skyldig att offentliggöra enligt Marknads­missbruks­förordningen.

För vidare information, vänligen kontakta:
Albert Olofsson, CFO, SBP Kredit AB (publ)
070-341 53 19, albert.olofsson@sbpkredit.se

Om Svensk Bostadspartner med fonden SBP Kredit:

SBP finansierar projektutveckling och byggnation utav alla typer av fastigheter.

Vi skapar förutsättningar att genomföra fastighetsprojekt i Sverige. Genom att lånefinansiera projekt erbjuder vi ett komplement till sedvanlig bankfinansiering.

Sedan starten 2016 har vi beviljat mer än 150 krediter på totalt över 3,8 miljarder kronor.

Pressmeddelande (pdf)
Kallelse till skriftligt förfarande (pdf)
Reviderade villkor (pdf)

Fler nyheter