PRESSMEDDELANDE

SBP Kredit genomför nyemission om 80 miljoner kronor för fortsatt tillväxt

Tisdagen den 21 december 2021, kl 14.30

SBP Kredit AB (publ) har idag emitterat 80 000 000 kronor, inom ramen för kapital- och vinstandels­lånet (ISIN: SE0014782827), till en kurs på 107 procent av nominellt belopp.

Samtidigt har moder­bolaget Svensk BostadsPartner AB avyttrat 104 000 000 kronor av samma lån och till samma kurs.

”Vi ser en fortsatt stor efter­frågan på våra krediter. Nyemissionen stärker oss för vidare expansion inom byggnads­kreditiv och annan fastighets­finansiering”, säger Matts Kastengren, vd på SBP Kredit.

Med dagens emission om 80 000 000 kronor uppgår vinstandels­lånet samman­lagt till 492 200 000 kronor inom en ram om 1 000 000 000 kronor. Vinstandels­lånet har en löptid till den 31 mars 2027 och är noterat på Nordic Growth Market NGM AB (NGM) i Stockholm.

SBP Kredit AB:s (publ) har tidigare meddelat att kredit­portföljen över­stiger en miljard kronor i ute­stående och utbetalade krediter.

Denna information är sådan som bolaget är skyldig att offentlig­göra enligt Marknads­missbruks­förordningen.

För vidare information, vänligen kontakta:
Matts Kastengren, VD, SBP Kredit AB
Tel 070-288 42 80, matts@gillesvik.se

Albert Olofsson, CFO, SBP Kredit AB
Tel 070-341 53 19, albert@svenskbostadspartner.se

Om Svensk BostadsPartner med fonden SBP Kredit:

SBP finansierar projektutveckling och byggnation utav alla typer av fastigheter.

Vi skapar förutsättningar att genomföra fastighetsprojekt i Sverige. Genom att lånefinansiera projekt erbjuder vi ett komplement till sedvanlig bankfinansiering. Sedan starten 2016 har vi beviljat mer än 130 krediter på totalt över tre miljarder kronor.