PRESSMEDDELANDE

SBP Kredit AB (publ) offentliggör resultat avseende erbjudande om teckning av vinstandelsbevis

Onsdagen den 18 november 2020, kl 16.22 

SBP Kredit AB avser att emittera ett vinstandelslån (ISIN: SE0014782827). Finansinspektionen har godkänt prospektet den 15 oktober 2020.

Sedan teckningstiden gått ut meddelas att godkända teckningssedlar erhållits till ett sammanlagt belopp om 412 200 000 kr. SBP Kredit AB har ansökt om upptagande av handel vid NGM. Första dag för handel förväntas bli den 7 december 2020.

Denna information är sådan som bolaget är skyldig att offentliggöra enligt Marknadsmissbruksförordningen.

Stockholm den 18 november 2020

 

 

För vidare information vänligen kontakta:
Matts Kastengren, VD SBP Kredit AB (publ)
Tel 08- 790 59 00, info@sbpkredit.se

 

Om Svensk Bostadspartner och SBP Kredit:

SBP finansierar projektutveckling och byggnation utav alla typer av fastigheter.

Vi skapar förutsättningar att genomföra fastighetsprojekt i Sverige. Genom att lånefinansiera projekt erbjuder vi ett komplement till sedvanlig bankfinansiering.

Sedan starten 2016 har vi beviljat över 70 krediter på totalt över 1 300 MSEK.