PRESSMEDDELANDE

SBP Kredit gör listbyte till Nordic AIF Sweden på Nordic Growth Market

Onsdagen den 21 september 2022

SBP Kredit AB (publ) genomför idag list­byte för bolagets noterade vinst­andels­lån med ISIN SE0014782827. Vinst­andels­lånet är fort­farande noterat på Nordic Growth Market men byter lista från Nordic AIF Miscellaneous till Nordic AIF Sweden.
”Genom att vara listad på Nordic AIF Sweden så ökar vi till­gänglig­heten och möjlig­gör retail­handel via bankerna”, säger David Haak vd på SBP Kredit AB.

Denna information är sådan som bolaget är skyldig att offentliggöra enligt Marknads­missbruks­förordningen.

 

För vidare information, vänligen kontakta:
David Haak, VD, SBP Kredit AB
Tel 073-828 32 35, david.haak@sbpkredit.se

Albert Olofsson, CFO, SBP Kredit AB
Tel 070-341 53 19, albert.olofsson@sbpkredit.se

Om Svensk BostadsPartner med fonden SBP Kredit

SBP finansierar projektutveckling och byggnation utav alla typer av fastigheter.

Vi skapar förutsättningar att genomföra fastighetsprojekt i Sverige. Genom att lånefinansiera projekt erbjuder vi ett komplement till sedvanlig bankfinansiering. Sedan starten 2016 har vi beviljat mer än 150 krediter på totalt nästan 4 miljarder kronor.