SBP Väl­gören­hets­stiftelse

SBP Välgörenhetsstiftelse grundades under 2020 för att framförallt kunna främja social hållbarhet.

Stiftelsens medel ska användas för bidrag och gåvor till individer och organisationer som forskar eller bedriver projekt inom områdena hälsa, välfärd, integration eller fastighetsutveckling.

Överlämning av gåvobevis 22-09-12

Donationer som kan förändra

Vår första donation har vi valt att ge stiftelsen Her House Foundation. Med eldsjälar som Mathilda Lundin med team görs skillnad på riktigt och vi är både stolta och tacksamma över att få bidra till Her House Foundations fortsätta resa.

Gåvobeviset överlämnades i SBP Kredits lokaler den 12 september 2022.

Från vänster: David Haak (VD, SBP Kredit), Veronica Arph (Her House), Anna Elvander (SBP Välgörenhetsstiftelse) och Mathilda Lundin (Her House)

Her House Foundation: Logotyp

 

Om Her House

Stiftelsen ämnar stötta, främja och stärka kvinnors hälsa genom olika insatser i samhället. Dess huvudinriktning har sedan starten varit våld i nära relation, men med ett brett fokus. Hjärtefrågan är bostadsfrågan och en av insatserna är att hjälpa kvinnor att skaffa en egen bostad genom samarbeten med fastighetsägare. 

Läs mer om Her House:  https://www.herhouse.se/