Stort intresse att investera i SBP Kredit bäddar för fortsatt tillväxt!

SBP Kredit har tagit in ytterligare 75 MSEK till sin noterade fond genom en riktad
marknadsföringskampanj under januari. SBP Kredit befinner sig i ett mycket gynnsamt läge på en
marknad med stark efterfrågan och fonden fortsätter leverera stabila resultat. Kapitalet kommer från
befintliga investerare och ägare men även från för bolaget helt nya investerare. Investeringarna har
genomförts på senast publicerad NAV-kurs.

”Vi är glada att välkomna nya investerare till vår fond. 19 investerare, varav 13 helt nya, har investerat
totalt 75 MSEK i SBP Kredit” säger Anna Gårder, Head of Investor Relations.

”SBP Kredit befinner sig i en expansiv fas och med hjälp av nytt kapital kan vi säkerställa tillväxt och
fortsatt lönsamhet” säger David Haak VD SBP Kredit

För vidare information om SBP Kredit vänligen kontakta:
David Haak, VD, SBP Kredit AB
Tel 073-828 32 35, david.haak@sbpkredit.se

Anna Gårder, Head of Investor relations, SBP Kredit AB
Tel 076-852 52 92, anna.garder@sbpkredit.se

Om SBP Kredit

SBP finansierar projektutveckling och byggnation utav alla typer av fastigheter.

Vi skapar förutsättningar att genomföra fastighetsprojekt i Sverige. Genom att lånefinansiera projekt erbjuder vi ett komplement till sedvanlig bankfinansiering. Sedan starten 2016 har vi beviljat totalt cirka 200 krediter på nästan 5 miljarder kronor.

Pressmeddelande 24-02-22 (pdf)

Fler nyheter