SBP Kredit offentliggör NAV-kurs 101,85 för mars 2023

SBP Kredit AB (publ) är en alternativ investeringsfond med syfte att finansiera fastighetsprojekt i Sverige genom att lämna krediter mot säkerhet.

SBP Kredit AB (publ) har erbjudit allmänheten och institutionella investerare möjlighet att teckna vinstandelslån som är noterade på Nordic Growth Market NGM AB (NGM) i Stockholm.

NAV-kursen per 31 mars 2023 uppgår till 101,85 % eller 10 185 kr/andel. Detta innebär en ökning under mars med 0,7 %. Den sista mars utbetalades ränta för helåret 2022 och därmed justerades NAV ned.

”SBP Kredit erbjuder attraktiva krediter till fastigheter och har under första kvartalet en fortsatt stabil avkastning på 1,9 % samt 8,1 % för rullande 12 månader. Vi ser ett fortsatt projektinflöde trots en turbulent marknad och bolaget har inga kreditförluster”, säger David Haak, vd på SBP Kredit.

Denna information är sådan som bolaget är skyldig att offentliggöra enligt Marknads­miss­bruks­förordningen.

För vidare information, vänligen kontakta:
David Haak, VD, SBP Kredit AB
Tel 073-828 32 35, david.haak@sbpkredit.se

Albert Olofsson, CFO, SBP Kredit AB
Tel 070-341 53 19, albert.olofsson@sbpkredit.se

Om SBP Kredit

SBP finansierar projektutveckling och byggnation utav alla typer av fastigheter.

Vi skapar förutsättningar att genomföra fastighetsprojekt i Sverige. Genom att lånefinansiera projekt erbjuder vi ett komplement till sedvanlig bankfinansiering. Sedan starten 2016 har vi beviljat totalt cirka 190 krediter på mer än 4 miljarder kronor.

Pressmeddelande 23-04-18 (pdf)

Fler nyheter