SBP Kredits låneportfölj mer än fördubblades under 2021

SBP Kredits kreditportfölj på 55 krediter har vid årsskiftet en beviljad kreditportfölj på 2 037 miljoner kronor varav 1 143 miljoner kronor utbetalt. Kreditportföljen har under 2021 ökat med nästan 150 procent i utestående och utbetalda krediter.

2021 blev ett bra år för SBP Kredit. Vi inledde året med en kreditportfölj på 464 miljoner kronor och avslutade det med en portfölj på över 1,1 miljarder kronor. Volymökningen på nästan 150 procent förklaras av en fortsatt stark bostadsmarknad och är ett facit på att vi gör rätt saker. Vår effektiva kreditprocess, rekryteringar av kundansvariga och ökad marknadsnärvaro har gett resultat”, säger Matts Kastengren, vd på SBP Kredit.

Kreditportföljen är fördelad över hela Sverige med fokus på Storstockholm som utgör drygt hälften av lånen. Majoriteten av krediterna är byggnadskreditiv till bostadsrättsföreningar och resterande är finansiering av hyresrätter, mark och övrigt. SBP Kredit har inte haft några kreditförluster under åren.

För vidare information, vänligen kontakta:
Matts Kastengren, VD, SBP Kredit AB
Tel 070-288 42 80, matts@gillesvik.se

Nina von Koch, IR, SBP Kredit AB
Tel 070-740 15 45, nina@svenskbostadspartner.se

Om Svensk BostadsPartner med fonden SBP Kredit:

SBP finansierar projektutveckling och byggnation utav alla typer av fastigheter.

Vi skapar förutsättningar att genomföra fastighetsprojekt i Sverige. Genom att lånefinansiera projekt erbjuder vi ett komplement till sedvanlig bankfinansiering. Sedan starten 2016 har vi beviljat omkring 130 krediter på totalt över tre miljarder kronor.

Pressmeddelande 22-01-19 (pdf)

Fler nyheter