SBP Kredits kreditportfölj spränger miljardvallen

SBP Kredit AB:s (publ) prognos att kreditportföljen under 2021 ska överstiga 1 miljard kronor i utestående och utbetalda krediter är nådd.

”Vi är glada att få meddela att vår kreditportfölj överstiger 1 miljard kronor i utestående krediter. En fortsatt stor efterfrågan på nya bostäder gynnar vår verksamhet inom byggnadskreditiv och annan fastighetsfinansiering. Rekryteringar av ett antal kundansvariga och en ökad marknadsnärvaro har också bidragit till att nå målet”, säger Matts Kastengren, vd på SBP Kredit.

Kreditportföljen är fördelad över hela Sverige med fokus på Storstockholm som utgör drygt hälften av lånen. Majoriteten av krediterna är byggnadskreditiv till bostadsrättsföreningar och resterande är finansiering av hyresrätter, mark och övrigt. SBP Kredit har inte haft några kreditförluster under åren.

För vidare information, vänligen kontakta:
Matts Kastengren, VD SBP Kredit AB
Tel 070-288 42 80, matts@gillesvik.se

Nina von Koch, IR SBP Kredit AB
Tel 072-740 15 45, nina@svenskbostadspartner.se

Om Svensk BostadsPartner med fonden SBP Kredit:

SBP finansierar projektutveckling och byggnation utav alla typer av fastigheter.

Vi skapar förutsättningar att genomföra fastighetsprojekt i Sverige. Genom att lånefinansiera projekt erbjuder vi ett komplement till sedvanlig bankfinansiering. Sedan starten 2016 har vi beviljat omkring 130 krediter på totalt över 3 miljarder kronor.

Pressmeddelande 21-12-07 (pdf)

Fler nyheter