SBP Kredit utser David Haak till VD

Styrelsen i SBP Kredit har idag utsett David Haak till ny verkställande direktör.

David, som även blir VD för moderbolaget Svensk BostadsPartner AB, beräknas tillträda sin befattning den 19 april.

David Haak är civilingenjör från KTH och har en gedigen bakgrund från försäkringsbranschen, bland annat som mångårig VD för Zurich Insurance nordiska verksamhet. David tar med sig erfarenhet från att leda en växande och lönsam verksamhet med starkt kundfokus i en reglerad miljö. David har även ett starkt socialt engagemang genom sitt ordförandeskap i Mentor.

”Det är imponerande att se hur starkt SBP har utvecklats och hur väl SBP tas emot av såväl kunder som partners. Det är med stort engagemang som jag ser fram emot att arbeta tillsammans med teamet på och kring SBP för att bygga vidare på denna starka grund”, säger David Haak.

”SBP Kredit är inne i en stark och väldigt positiv utveckling, med en kreditportfölj som tredubblades under föregående år. Davids gedigna erfarenhet från såväl företagsledning som riskhantering skapar goda förutsättningar för en fortsatt stark tillväxt för SBP Kredit. Som styrelseledamot samt ledamot av kreditutskottet kommer jag även fortsättningsvis vara mycket aktiv i bolaget och ser fram emot ett nära samarbete med David”, säger nuvarande VD Matts Kastengren.

Denna information är sådan som bolaget är skyldig att offentliggöra enligt Marknadsmissbruksförordningen.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Björklund, styrelseordförande, SBP Kredit AB
Tel 070-862 14 40, johan.bjorklund@sbpkredit.se

Matts Kastengren, VD, SBP Kredit AB
Tel 070- 288 42 80, matts.kastengren@sbpkredit.se

Om SBP Kredit

SBP finansierar projektutveckling och byggnation utav alla typer av fastigheter.

Vi skapar förutsättningar att genomföra fastighetsprojekt i Sverige. Genom att lånefinansiera projekt erbjuder vi ett komplement till sedvanlig bankfinansiering. Sedan starten 2016 har vi beviljat omkring 130 krediter på totalt över tre miljarder kronor.

Pressmeddelande 22-03-14 (pdf)

Fler nyheter