SBP Kredit startar ett säkerställt grönt kapitalandelslån och emitterar totalt 150 mkr

SBP Kredit AB (publ) har idag emitterat ett säker­ställt grönt kapital­andels­lån (andels­klass B) med ett ram­belopp på 500 000 000 kronor (ISIN: SE0018015505). Initialt har 50 000 000 kronor emitterats. Lånet löper på 3 år och räntan är stibor +400 bps. Mål­sätt­ningen är att notera lånet inom 12 månader samt att erhålla samma BBB- rating från Scope Ratings som redan finns för annan jäm­ställd upplåning.

Bolaget har även emitterat 100 000 000 kronor, inom ramen för kapital- och vinstandels­lånet (andels­klass A, ISIN: SE0014782827), till en kurs på 103,8 procent av nominellt belopp.

”Genom att emittera ett grönt säker­ställt kapitalandels­lån möter vi efter­frågan från investerare som söker en grön investering med bra avkast­ning till låg risk. Vi ser en fort­satt stark efter­frågan från våra kunder där ny­emissionen av totalt 150 mkr stärker bolagets kapital­bas och möjlig­gör fler affärer.”, säger David Haak, vd på SBP Kredit.

Med dagens emissioner om 150 000 000 kronor upp­går vinstandels­lånet (andels­klass A) samman­lagt till 592 200 000 kronor inom en ram om 1 000 000 000 kronor och det säker­ställda gröna kapital­andels­lånet (andels­klass B) till 50 000 000 kronor inom en ram om 500 000 000 kronor. Vinst­andels­lånet har en löp­tid till den 31 mars 2027 och är noterat på Nordic Growth Market NGM AB (NGM) i Stockholm.

Denna information är sådan som bolaget är skyldig att offentlig­göra enligt Marknads­missbruks­förordningen.

För vidare information, vänligen kontakta:
David Haak, VD, SBP Kredit AB
Tel: 073- 828 32 35, david.haak@sbpkredit.se

Albert Olofsson, CFO, SBP Kredit AB
Tel: 070-341 53 19, albert.olofsson@sbpkredit.se

Om Svensk Bostadspartner med fonden SBP Kredit:

SBP finansierar projektutveckling och byggnation utav alla typer av fastigheter.

Vi skapar förutsättningar att genomföra fastighetsprojekt i Sverige. Genom att lånefinansiera projekt erbjuder vi ett komplement till sedvanlig bankfinansiering.

Sedan starten 2016 har vi beviljat mer än 150 krediter på totalt över 3 miljarder kronor.

Pressmeddelande (pdf)
Terms and conditions for up to SEK 500 000 000 Secured Green Participating Debendures (Series B Fund Units)

Fler nyheter