SBP Kredit offentliggör NAV-kurs 109,38 för februari 2023

SBP Kredit AB (publ) är en alternativ investeringsfond med syfte att finansiera fastighetsprojekt i Sverige genom att lämna krediter mot säkerhet.

SBP Kredit AB (publ) har erbjudit allmänheten och institutionella investerare möjlighet att teckna vinstandelslån som är noterade på Nordic Growth Market NGM AB (NGM) i Stockholm.

NAV-kursen per 28 februari 2023 uppgår till 109,38 % eller 10 938 kr/andel. Detta innebär en ökning under februari med 0,6 %.

”SBP Kredit fortsätter att erbjuda attraktiva krediter till fastigheter och har under februari ökat avkastning med 0,6 %. Trots att marknaden i stort är avvaktande finns det många fastighets­transaktioner och investeringar som är i behov av krediter, och SBP Kredit har lyckats att vinna förtroendet från kunderna i flertalet nya affärer”, säger David Haak, vd på SBP Kredit.

Denna information är sådan som bolaget är skyldig att offentliggöra enligt Marknads­miss­bruks­förordningen.

För vidare information, vänligen kontakta:
David Haak, VD, SBP Kredit AB
Tel 073-828 32 35, david.haak@sbpkredit.se

Albert Olofsson, CFO, SBP Kredit AB
Tel 070-341 53 19, albert.olofsson@sbpkredit.se

Om SBP Kredit

SBP finansierar projektutveckling och byggnation utav alla typer av fastigheter.

Vi skapar förutsättningar att genomföra fastighetsprojekt i Sverige. Genom att lånefinansiera projekt erbjuder vi ett komplement till sedvanlig bankfinansiering. Sedan starten 2016 har vi beviljat totalt cirka 190 krediter på mer än 4 miljarder kronor.

Pressmeddelande 23-03-15 (pdf)

Fler nyheter