SBP Kredit genomför nyemission om 80 miljoner kronor för fortsatt tillväxt

SBP Kredit AB (publ) har idag emitterat 80 000 000 kronor, inom ramen för kapital- och vinstandels­lånet (ISIN: SE0014782827), till en kurs på 107 procent av nominellt belopp.

Samtidigt har moder­bolaget Svensk BostadsPartner AB avyttrat 104 000 000 kronor av samma lån och till samma kurs.

”Vi ser en fortsatt stor efter­frågan på våra krediter. Nyemissionen stärker oss för vidare expansion inom byggnads­kreditiv och annan fastighets­finansiering”, säger Matts Kastengren, vd på SBP Kredit.

Med dagens emission om 80 000 000 kronor uppgår vinstandels­lånet samman­lagt till 492 200 000 kronor inom en ram om 1 000 000 000 kronor. Vinstandels­lånet har en löptid till den 31 mars 2027 och är noterat på Nordic Growth Market NGM AB (NGM) i Stockholm.

SBP Kredit AB:s (publ) har tidigare meddelat att kredit­portföljen över­stiger en miljard kronor i ute­stående och utbetalade krediter.

Denna information är sådan som bolaget är skyldig att offentlig­göra enligt Marknads­missbruks­förordningen.

För vidare information, vänligen kontakta:
Matts Kastengren, VD, SBP Kredit AB
Tel 070-288 42 80, matts@gillesvik.se

Albert Olofsson, CFO, SBP Kredit AB
Tel 070-341 53 19, albert@svenskbostadspartner.se

Om Svensk BostadsPartner med fonden SBP Kredit:

SBP finansierar projektutveckling och byggnation utav alla typer av fastigheter.

Vi skapar förutsättningar att genomföra fastighetsprojekt i Sverige. Genom att lånefinansiera projekt erbjuder vi ett komplement till sedvanlig bankfinansiering. Sedan starten 2016 har vi beviljat mer än 130 krediter på totalt över tre miljarder kronor.

Pressmeddelande 21-12-21 (pdf)

Fler nyheter