SBP Kredit genomför nyemission om 70 miljoner kronor för fortsatt tillväxt

SBP Kredit AB (publ) har idag emitterat 70 230 000 kronor, inom ramen för kapital- och vinstandelslånet (ISIN: SE0014782827), till en kurs på 105,5 procent av nominellt belopp.

”Vi ser en fortsatt stark efterfrågan från våra kunder. Nyemissionen stärker oss för vidare expansion inom fastighets­finansiering”, säger David Haak, vd på SBP Kredit.

Med dagens emission om 70 230 000 kronor uppgår vinstandels­lånet samman­lagt till 662 430 000 kronor inom en ram om 3 000 000 000 kronor. Vinstandels­lånet har en löptid till den 31 mars 2027 och är noterat på Nordic Growth Market NGM AB (NGM) i Stockholm.

Denna information är sådan som bolaget är skyldig att offentliggöra enligt Marknads­missbruks­förordningen.

För vidare information, vänligen kontakta:
David Haak, vd, SBP Kredit AB
Tel 073-828 32 35, david.haak@sbpkredit.se

Albert Olofsson, CFO, SBP Kredit AB
Tel 070-341 53 19, albert.olofsson@sbpkredit.se

Om Svensk BostadsPartner med fonden SBP Kredit

SBP finansierar projektutveckling och byggnation utav alla typer av fastigheter.

Vi skapar förutsättningar att genomföra fastighetsprojekt i Sverige. Genom att lånefinansiera projekt erbjuder vi ett komplement till sedvanlig bankfinansiering. Sedan starten 2016 har vi beviljat mer än 150 krediter på totalt nästan 4 miljarder kronor.

Pressmeddelande 22-09-27 (pdf)

Fler nyheter