SBP Kredit fortsätter att växa genom samarbete med Patriam

Bolagen har nyligen signerat ett avtal avseende finansiering som möjliggör uppförande av
Patriam Vinkelhuset på Lilla Essingen. Huset som är ritad av Varg Arkitekter kommer att
uppföras med Svanenmärkningen som är ett bättre val för miljön, klimatet och för de
boende.

”Vi är glada att Patriam har valt att samarbeta med oss och det känns samtidigt viktigt att vi
fortsätter att möjliggöra byggandet av bostäder i hela Sverige i tider då andra tvekar” säger
David Haak VD på SBP Kredit AB.

Andreas Holmberg som är VD på Patriam säger att ”Det känns bra att samarbeta med en
professionell och kunnig partner som SBP Kredit i ett av våra viktigaste projekt”. Byggnaden
beräknas vara klar för inflytt under 2025.

För vidare information, vänligen kontakta:
David Haak, VD, SBP Kredit AB
Tel 073-828 32 35, david.haak@sbpkredit.se

Henric Hersvall, CFO, SBP Kredit AB
Tel 070-938 56 43, henric.hersvall@sbpkredit.se

Om SBP Kredit

SBP finansierar projektutveckling och byggnation utav alla typer av fastigheter.

Vi skapar förutsättningar att genomföra fastighetsprojekt i Sverige. Genom att lånefinansiera projekt erbjuder vi ett komplement till sedvanlig bankfinansiering. Sedan starten 2016 har vi beviljat totalt cirka 242 krediter på nästan 5,6 miljarder kronor.

Pressmeddelande 24-05-14 (PDF)

Fler nyheter