SBP Kredit erhåller en BBB- rating från Scope

SBP Kredit AB (publ) undersöker möjligheterna att i en ny fond, SBP Kredit II AB (publ), emittera ett säkerställt kapitalandelslån.

Det säkerställda kapitalandelslånet har erhållit en preliminär BBB- rating från Scope. En slutlig rating kommer att presenteras efter att en eventuell emission genomförts.

”Vi är glada att genom en investment grade-rating från Scope kunna presentera bolagets goda kreditvärdighet. Ratingen tydliggör hur bolagets strukturerade kredit- och riskhanteringsprocess skapar en väl fungerande utlåningsverksamhet”, säger Matts Kastengren, VD på SBP Kredit.

Denna information är sådan som bolaget är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

För vidare information, vänligen kontakta:
Albert Olofsson, CFO, SBP Kredit AB
Tel 070-341 53 19, albert@sbpkredit.se

Om Svensk Bostadspartner med fonden SBP Kredit:

SBP finansierar projektutveckling och byggnation utav alla typer av fastigheter. Vi skapar förutsättningar att genomföra fastighetsprojekt i Sverige. Genom att lånefinansiera projekt erbjuder vi ett komplement till sedvanlig bankfinansiering. Sedan starten 2016 har vi beviljat omkring 130 krediter på totalt över 3 miljarder kronor.

Pressmeddelande (pdf)
Se Scopes pressmeddelande (scoperating.com) *
Se Scopes rating-rapport (pdf) **

*   Länk till Scopes pressmeddelande: Uppdaterad 21-11-19

** Länk till Scopes rating-rapport: Tillagd 21-11-19

Fler nyheter