SBP Kredit AB (publ) offentliggör NAV-kurs 106,71 för december 2021

SBP Kredit AB (publ) är en alternativ investeringsfond med syfte att finansiera fastighetsprojekt i Sverige genom att lämna krediter mot säkerhet.

SBP Kredit AB (publ) har erbjudit allmänheten och institutionella investerare möjlighet att teckna vinstandelslån som är noterade på Nordic Growth Market NGM AB (NGM) i Stockholm.

NAV-kursen per 31 december 2021 uppgår till 106,71% eller 10 671 kr/andel.

Bolaget räknar med att kommunicera årsredovisning för 2021 den 25 mars 2022.

Denna information är sådan som bolaget är skyldig att offentliggöra enligt Marknadsmissbruksförordningen.

För vidare information, vänligen kontakta:
Matts Kastengren, VD, SBP Kredit AB
Tel 070-288 42 80, matts.kastengren@sbpkredit.se

Albert Olofsson, CFO, SBP Kredit AB
Tel 070- 341 53 19, albert.olofsson@sbpkredit.se

Om SBP Kredit

SBP finansierar projektutveckling och byggnation utav alla typer av fastigheter.

Vi skapar förutsättningar att genomföra fastighetsprojekt i Sverige. Genom att lånefinansiera projekt erbjuder vi ett komplement till sedvanlig bankfinansiering. Sedan starten 2016 har vi beviljat omkring 130 krediter på totalt över tre miljarder kronor.

Pressmeddelande 22-02-14 (pdf)

Fler nyheter