SBP Kredit AB offentliggör NAV-kurs 106,71 för december 2023

SBP Kredit AB (publ) är en alternativ investeringsfond med syfte att finansiera fastighetsprojekt i Sverige genom att lämna krediter mot säkerhet.

SBP Kredit AB (publ) har erbjudit allmänheten och institutionella investerare möjlighet att teckna vinstandelslån som är noterade på Nordic Growth Market NGM AB (NGM) i Stockholm.

NAV-kursen per 31 december 2023 uppgår till 106,71% eller 10 671 kr/andel. Detta innebär en
minskning under månaden med 0,1 procentenheter.

”Bolaget levererar en stark underliggande lönsamhet under månaden med fortsatt bra projektinflöde
med krediter av hög kvalitet. Månadens resultat försämras på grund av en modellbaserad
riskavsättning om totalt 5 mkr enligt IFRS regelverket. Vi har fortsatt inga konstaterade kreditförluster”,
säger David Haak, vd på SBP Kredit.

Denna information är sådan som bolaget är skyldig att offentliggöra enligt Marknadsmissbruksförordningen.

För vidare information, vänligen kontakta:
David Haak, VD, SBP Kredit AB
Tel 073-828 32 35, david.haak@sbpkredit.se

Henric Hersvall, CFO, SBP Kredit AB
Tel 070-938 56 43, henric.hersvall@sbpkredit.se

Om SBP Kredit

SBP finansierar projektutveckling och byggnation utav alla typer av fastigheter.

Vi skapar förutsättningar att genomföra fastighetsprojekt i Sverige. Genom att lånefinansiera projekt erbjuder vi ett komplement till sedvanlig bankfinansiering. Sedan starten 2016 har vi beviljat totalt cirka 200 krediter på nästan 5 miljarder kronor.

Pressmeddelande 24-01-15 (pdf)

Fler nyheter