SBP Kredit AB offentliggör NAV-kurs 104,14 för juli 2023

SBP Kredit AB (publ) är en alternativ investeringsfond med syfte att finansiera fastighetsprojekt i Sverige genom att lämna krediter mot säkerhet.

SBP Kredit AB (publ) har erbjudit allmänheten och institutionella investerare möjlighet att teckna vinstandelslån som är noterade på Nordic Growth Market NGM AB (NGM) i Stockholm.

NAV-kursen per 31 juli 2023 uppgår till 104,14% eller 10 414 kr/andel. Detta innebär en ökning under
månaden med 0,7 procentenheter.

”Bolaget levererar en bra avkastning under juli månaden som överstiger den genomsnittliga
avkastningen under första halvåret. Trots en tuff marknad för nyproduktion av bostäder ser vi ett
fortsatt bra projektinflöde med bra krediter och bolaget har fortsatt inga kreditförluster”, säger David
Haak, vd på SBP Kredit.

Denna information är sådan som bolaget är skyldig att offentliggöra enligt Marknadsmissbruksförordningen.

För vidare information, vänligen kontakta:
David Haak, VD, SBP Kredit AB
Tel 073-828 32 35, david.haak@sbpkredit.se

Albert Olofsson, CFO, SBP Kredit AB
Tel 070-341 53 19, albert.olofsson@sbpkredit.se

Om SBP Kredit

SBP finansierar projektutveckling och byggnation utav alla typer av fastigheter.

Vi skapar förutsättningar att genomföra fastighetsprojekt i Sverige. Genom att lånefinansiera projekt erbjuder vi ett komplement till sedvanlig bankfinansiering. Sedan starten 2016 har vi beviljat totalt cirka 200 krediter på nästan 5 miljarder kronor.

Pressmeddelande 23-08-15 (pdf)

Fler nyheter