SBP Kredit AB offentliggör NAV-kurs 103,39 för maj 2024

SBP Kredit AB (publ) är en alternativ investeringsfond med syfte att finansiera fastighetsprojekt i Sverige genom att lämna krediter mot säkerhet.

SBP Kredit AB (publ) har erbjudit allmänheten och institutionella investerare möjlighet att teckna vinstandelslån som är noterade på Nordic Growth Market NGM AB (NGM) i Stockholm.

NAV-kursen per 31 maj 2024 uppgår till 103,39% eller 10 339 kr/andel. Detta innebär en ökning under
månaden med 0,63 procentenheter.

”Bolaget levererar en stark underliggande lönsamhet under månaden med fortsatt bra projektinflöde
med krediter av hög kvalitet. Vi har fortsatt inga konstaterade kreditförluster”, säger David Haak, vd på
SBP Kredit.

Denna information är sådan som bolaget är skyldig att offentliggöra enligt Marknadsmissbruksförordningen.

För vidare information, vänligen kontakta:
David Haak, VD, SBP Kredit AB
Tel 073-828 32 35, david.haak@sbpkredit.se

Henric Hersvall, CFO, SBP Kredit AB
Tel 070-938 56 43, henric.hersvall@sbpkredit.se

Om SBP Kredit

SBP finansierar projektutveckling och byggnation utav alla typer av fastigheter.

Vi skapar förutsättningar att genomföra fastighetsprojekt i Sverige. Genom att lånefinansiera projekt erbjuder vi ett komplement till sedvanlig bankfinansiering. Sedan starten 2016 har vi beviljat totalt cirka 242 krediter på nästan 5,6 miljarder kronor.

Pressmeddelande 24-06-14 (PDF)

Fler nyheter