SBP Kredit AB offentliggör NAV-kurs 103,02 för maj 2023

SBP Kredit AB (publ) är en alternativ investeringsfond med syfte att finansiera fastighetsprojekt i Sverige genom att lämna krediter mot säkerhet.

SBP Kredit AB (publ) har erbjudit allmänheten och institutionella investerare möjlighet att teckna vinstandelslån som är noterade på Nordic Growth Market NGM AB (NGM) i Stockholm.

NAV-kursen per 31 maj 2023 uppgår till 103,02% eller 10 302 kr/andel. Detta innebär en ökning under
maj med 0,6 procentenheter.

”Vi kan se att bolaget levererar ett stabilt resultat som ger en avkastning på vinstandelslånet inom det
utlovade intervallet. Vi ser ett fortsatt bra projektinflöde med bra krediter och bolaget har fortsatt inga
kreditförluster”, säger David Haak, vd på SBP Kredit.

Denna information är sådan som bolaget är skyldig att offentliggöra enligt Marknadsmissbruksförordningen.

För vidare information, vänligen kontakta:
David Haak, VD, SBP Kredit AB
Tel 073-828 32 35, david.haak@sbpkredit.se

Albert Olofsson, CFO, SBP Kredit AB
Tel 070-341 53 19, albert.olofsson@sbpkredit.se

Om SBP Kredit

SBP finansierar projektutveckling och byggnation utav alla typer av fastigheter.

Vi skapar förutsättningar att genomföra fastighetsprojekt i Sverige. Genom att lånefinansiera projekt erbjuder vi ett komplement till sedvanlig bankfinansiering. Sedan starten 2016 har vi beviljat totalt cirka 190 krediter på mer än 4 miljarder kronor.

Pressmeddelande 23-06-15 (pdf)

Fler nyheter