SBP Kredit AB (publ) offentliggör prospekt (pressmeddelande)

SBP Kredit AB avser att emittera ett vinstandelslån om upp till 500 MSEK inom en ram om 1 000 MSEK (ISIN: SE0014782827).

Prospektet har godkänts av Finansinspektionen den 15 oktober. Teckningstiden är 26 oktober – 13 november. SBP Kredit AB kommer att ansöka om upptagande av handel vid NGM. Första dag för handel förväntas bli 7 december 2020.

Bolagets ägare och nuvarande investerare har meddelat att man avser att teckna 391 MSEK utav emissionsbeloppet.

Prospekt finns tillgängligt på SBP Kredits hemsida, www.sbpkredit.se och Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.

Stockholm den 26 oktober 2020

För vidare information vänligen kontakta:
Matts Kastengren, VD SBP Kredit AB (publ)
Tel 08- 790 59 00, info@sbpkredit.se

Om Svensk Bostadspartner och SBP Kredit:

SBP finansierar projektutveckling och byggnation utav alla typer av fastigheter.

Vi skapar förutsättningar att genomföra fastighetsprojekt i Sverige. Genom att lånefinansiera projekt erbjuder vi ett komplement till sedvanlig bankfinansiering.

Sedan starten 2016 har vi beviljat över 60 krediter på totalt över 1 100 MSEK.

Se pressmeddelandet på News powered by Cision
Pressmeddelandet i pdf-format

Dokumentation

Prospekt

Teckningssedel

Digitala presentationer

– 2020-11-03, kl 13.00
– 2020-11-10, kl 13.00

Fler nyheter