Resultat av skriftligt förfarande för ändring av fondens villkor

Innehavarna av vinstandels­lånen med ISIN SE0014782827 (med ett samman­lagt ute­stående belopp om 412 200 000 kronor) utgivet av SBP Kredit AB (publ) (”SBP Kredit”), har idag fattat beslut i det skriftliga för­farande som SBP Kredit kallade till den 5 oktober 2021.

SBP Kredit kan idag meddela att 69,7 procent av andellåneinnehavarna har röstat ja till ändringarna av fondens villkor och därmed är förslagen som SBP Kredit la fram i det skriftliga förfarandet godkända. Svarstiden för skriftligt förfarande går ut 22 oktober men eftersom erforderlig majoritet erhållits ska ett beslut anses fattat.

I korthet innebär förändringen att slutlig återbetalningsdag förlängnings med ett år samt en förändring av beräkningsgrunden för räntebasen.

Denna information är sådan som bolaget är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

För vidare information, vänligen kontakta:
Albert Olofsson, CFO, SBP Kredit AB (publ)
Tel: 070-341 53 19, albert@svenskbostadspartner.se

Om Svensk Bostadspartner med fonden SBP Kredit:

SBP finansierar projektutveckling och byggnation utav alla typer av fastigheter.

Vi skapar förutsättningar att genomföra fastighetsprojekt i Sverige. Genom att lånefinansiera projekt erbjuder vi ett komplement till sedvanlig bankfinansiering.

Sedan starten 2016 har vi beviljat omkring 115 krediter på totalt ca 2 700 mkr.

Pressmeddelande (pdf)

Fler nyheter