Kommer väldigt nära våra kunder

Kommer väldigt nära kunderna

Intervju med Emelie Skott Gudmundsson, kundansvarig på SBP Kredit

Emelie har arbetat på SBP Kredit sedan 2017 och har nästan varit med ända sedan starten. Hon har lång erfaren­het från bank både som kund­ansvarig och kredit­analytiker.

Berätta om ditt jobb som kund­ansvarig på SBP Kredit?

”I mitt jobb möter jag framför allt många kunder, och vi träffar gärna alla som vill diskutera sin fastig­hets­affär eller bostads­projekt med oss, antingen en helt ny kund eller om man gjort affär med oss tidigare.

Vi träffar alltid kunden och går genom affären för att se vad kunden har för behov. Därefter ut­värderar vi projektet och ser om vi kan erbjuda en finans­ierings­­­lösning.

Vår effektiva kredit­­process gör att kunden får snabbt besked. Jag följer projektet kon­tinuer­ligt och är ibland även med på bygg­möten på plats. Det är spännande att se projekt växa fram.”

Emelie Skott Gudmundsson, kundansvarig på SBP Kredit

Vilka krediter erbjuder ni?

”Vi finansierar alla typer av fastighets­lån med pant i fastig­het. Ofta är vi med och finansierar ett projekt från början till slut. Det börjar med att vi är med och finansierar ett mark­förvärv, därefter byggnads­kreditiv och slut­ligen, om det behövs, även belåning av eventuellt osålda lägen­heter. Det är enkla affärer även om byggnads­kreditiv kan upp­levas lite krångliga.

Ett annat exempel på finans­iering kan vara en färdig­ställd industri- eller kontors­fastighet där vi kan öka belånings­graden något genom att lägga oss över befint­lig bank­finansiering. På så sätt kan kunden få loss lite kapital för att exempel­vis påbörja ett nytt projekt.”

Hur ser den typiska kunden ut?

”Vi har två typer av kunder. De som redan är etablerade med flera projekt bakom sig och de som är helt nya i branschen. Kunder som vill göra sitt första fastighets­projekt har ofta svårt att få finansiering och där banken ställer höga krav om eget kapital. Det är här vi kommer in. Hittills har det främst varit bostads­utvecklare som söker finans­iering hos oss men också fastighets­ägare som söker lån på befint­liga fastig­heter för att utveckla dem.”

Det är spännande att se projekt växa fram.

Vad är roligast med ditt jobb?

”Är glad att ha fått vara med på SBP:s resa! Vi har snabba beslutsvägar och kommer väldigt nära våra kunder, vilket gör det lättare att förstå deras behov och vilka risker som finns. Kul att få jobba med ett otroligt kunnigt gäng här på SBP. Jag kan finansiering sedan tidigare men har lärt mig väldigt mycket om hur man bygger hus vilket är enormt roligt. Först är det kanske bara en bergsknalle och när projektet är klart har en familj flyttat in i en fin nybyggd bostad.

Känns väldigt stimulerande att också fylla ett behov. Vad gör man när bankerna säger nej till sitt bostadsprojekt eller förvärv? Många har kommit i panik och då är det viktigt att vi kan hjälpa till.”

Läs mer:

Fastighetsfinansiering

Fler nyheter