Inbjudan till informationsmöte

Till:

Innehavare av vinstandelsbevis i SBP Kredit (publ)
org nr 559242-5945

Datum:

Torsdagen den 19 maj 2022

Tid:

Kl 15.00 – 16.00

Plats:

Digitalt via Teams

Härmed bjuds innehavare av vinstandelsbevis i SBP Kredit AB (publ) in till informationsmöte torsdagen den 19 maj 2022 kl 15.00 – 16.00.

På mötet kommer det att ges en presentation av marknaden och bolagets utveckling hittills samt en presentation av planer och ambitioner för det kommande året.

Informationsmötet kommer att vara digitalt via Teams.

Anmälan för att delta på informationsmötet ska göras senast den 16 maj 2022 till Albert Olofsson: albert.olofsson@sbpkredit.se

Länk med inloggningsuppgifter skickas dagarna före informationsmötet.

Informationsmötet kommer att ske före årsstämman i SBP Bostadspartner AB (publ). Den information som presenteras kl 15.00 kommer även presenteras på årsstämman kl 16.00.

Hjärtligt välkomna!

Styrelsen
SBP Kredit AB (publ)

Fler nyheter