Ändrade förutsättningar vid nyproduktion när bostadsmarknaden vänder

Ändrade förutsättningar när marknaden vänder

Intervju med Camilla Gramner, en av grundarna till Boosta Living

Boosta Living lyckades med sitt projekt trots att bostadsmarknaden vände ned.

Exploateringen av Steninge Slottsby har pågått sedan år 2017. Steninge Slottsby är en attraktiv plats känd för Slottet, Sten­ladan och den väl­besökta jul­marknaden. Ett gestaltnings­program har tagits fram för området med omsorgs­fulla val av växter, fasad­kulörer och material.

När försäljningen påbörjades av de första bygg­herrarna i området var bostads­marknaden het men vände tvärt efter ändrade amorterings­krav och bankernas begräns­ning i beviljade byggnads­kreditiv.

Camilla Gramner, Boosta Living

Vilken var den största utmaningen med projektet?

”I första etappen, som vi påbörjade 2018, var utmaningen att försöka sälja något i ett område som ser ut som ett månlandskap. Det som var bra för oss var att vi tidigare hade byggt samma typ av radhus på 123 kvm med fyra sovrum i bland annat Södertälje och kunde visa hur huset kommer att se ut. Då vågade kunderna ta steget även om man inte visste hur området skulle bli. Vi har lagt oss på en rimlig prisnivå så att fler har råd att köpa. Det har lockat i huvudsak unga familjer men även äldre. Försäljningen har rullat på bra under hela projektet.”

Brf Steninge Slottsby är indelad i så kallade tun på totalt 11 stycken med sin egen karaktär. I Boosta Livings projekt i tun 6 hjälpte SBP till med finansieringen. Projektet startade vid årsskiftet 2020/2021 och allt är slutsålt. Inflyttning skedde sommaren 2021.

Hur har samarbetet fungerat?

”Samarbetet har fungerat väldigt bra för att SBP vet hur vi jobbar och vad vi behöver. SBP är ett välbehövligt stöd inom finansiering. De förstår vår process och då blir det väldigt enkelt att samarbeta. Uppskattar verkligen SBP och de är lätta att ha att göra med.”

Ett välbehövligt stöd inom finansiering. SBP förstår vår process.

Läs mer om Steninge Slottsby:

Steninge Slottsby, tun 6, Märsta (boostaliving.com)

Fler nyheter