Alla lägenheter sålda innan projektet var klart

Allt såldes innan projektet var klart

Intervju med Patric Sandberg Helenius, bolagsjurist och finanschef på Lillskär

När lånelöftet från banken drogs tillbaka vände sig Lillskär till SBP.

I projektet Brf Hyttbäcken i Falun var SBP med från start och finansierade. Projektet började med en markanvisning från Falu kommun, och Lillskär hade sålt drygt 60 procent av de 42 lägenheterna före byggstarten i januari 2019. Det tuffade på bra och alla lägenheter var sålda innan projektet var färdigställt.

Patric Sandberg Helenius, Lillskär

Vilken var den största utmaningen?

”Den största utmaningen i projektet var att säkerhetsställa finansieringen för byggnationen. Det blev en hel del turer fram och tillbaka för vi hade ett lånelöfte från en bank som sedan drogs tillbaka. En liten spelare som vi med en inte alltför massiv balansräkning är ett bekymmer för bankerna. Vi kontaktade SBP som vi kände till sedan tidigare. SBP:s bidrag och roll i projektet var avgörande för att det skulle fungera.” 

Hur har samarbetet fungerat?

”Samarbetet har fungerat väldigt bra och SBP har hjälpt oss med olika finansieringslösningar. Det är det vi gillar med SBP för även om kostnadsbilden är högre än traditionell finansiering är processen mycket snabbare och enklare. Vi har nu jobbat tillsammans i ett antal projekt och känner varandra vilket underlättar. ”

SBP:s bidrag och roll i projektet var avgörande för att det skulle fungera.

Läs mer om Brf Hyttbäcken i Falun:

Brf Hyttbäcken, Falun (lillskar.com)

Fler nyheter