SBP Kredit

Projekt­­­finans­­iering av fastig­­­heter

När du behöver en finansieringslösning för dina fastighetsprojekt.

Senaste nytt

SBP Kredit AB (publ) offentliggör delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2021

Bolaget offentliggör härmed delårsrapporten för perioden 1 januari – 30 juni 2021.

SBP Kredit offentliggör NAV-kurs 101,37 för mars 2021

SBP Kredit har erbjudit allmänheten och institutionella investerare möjlighet att teckna vinstandelslån som är noterade på Nordic Growth Market NGM AB (NGM) i Stockholm. SEB Kredit offentliggör NAV-kurs 101,37 för mars 2021.

Inbjudan till informations­möte den 20 maj 2021

SBP Kredit bjuder in till informations­möte den 20 maj 2021, kl 15 – 16. På mötet presenteras marknaden och bolagets utveckling fram till nu samt planer och ambitioner för det kommande året. Inbjudan är riktad till innehavare av vinstandels­bevis i SBP Kredit AB (publ). Mötet sker digitalt via Teams.

SBP Kredit AB (publ) offentliggör årsredovisningen för 2020

Bolaget offentliggör härmed årsredovisningen för 2020.

SBP Kredit AB är en alternativ investeringsfond med syfte att finansiera fastighetsprojekt i Sverige genom att lämna krediter mot säkerhet.

Fastighetsfinansiering

Vi vill skapa för­ut­sätt­ningar att genomföra fastighetsprojekt i Sverige. Genom att lånefinansiera projekt erbjuder vi ett komplement till sedvanlig bankfinansiering.

Vi erbjuder en okomp­­licerad och trygg finans­ierings­­­lös­ning med tydliga villkor.

En samarbetsform som skapar värde

Vi tillför det kapital som behövs för att fylla gapet mellan bank­finansiering och eget kapital.

Att verka för att fler lägen­heter och arbets­­­platser byggs skapar värde för sam­hället.

Lång och bred erfarenhet

Vi bidrar med en gedigen erfarenhet från såväl projektutveckling som bank. Det underlättar för dig.

Vi tillskjuter kapital och kunskap i den mest kapitalintensiva delen av ett projekt, d v s under själva byggnadsperioden.