SBP Kredit

Projekt­­­finans­­iering av fastig­­­heter

När du behöver en finansieringslösning för dina fastighetsprojekt.

Senaste nytt

Kundansvarig till Svensk BostadsPartner

I takt med att Svensk BostadsPartner växer har behovet av ytterligare en kundansvarig till teamet tillkommit. Som kundansvarig är du ansvarig för att leda kreditprocessen från ax till limpa i nära kontakt med kunder, medarbetare och kreditkommitté.

SBP Kredit:s kapital- och vinstandelslån har idag emitterats och upptagits till handel

SEB Kredit AB (publ) har idag emitterat ett vinstandelslån om 412 200 000 kr samtidigt som det har tagits upp till handel på NGM:s lista Miscellaneous Nordic AIF.

SBP Kredit AB (publ) offentliggör resultat avseende erbjudande om teckning av vinstandelsbevis

SBP Kredit AB (publ) offentliggör resultat avseende erbjudande om teckning av vinstandelsbevis. Sedan teckningstiden gått ut meddelas att godkända teckningssedlar erhållits till ett sammanlagt belopp om 412 200 000 kr.

SBP Kredit AB (publ) offentliggör prospekt (pressmeddelande)

SBP Kredit AB avser att emittera ett vinstandelslån om upp till 500 MSEK inom en ram om 1 000 MSEK. Prospektet godkändes av Finansinspektionen den 15 oktober.

Kapital- och vinstandelslån

Styrelsen i SBP Kredit AB (publ) erbjuder professionella investerare och allmänheten i Sverige kapital- och vinstandelslån enligt de villkor som anges i prospektet. Teckningstiden är mellan 26 oktober och 13 november 2020.