SBP Kredit

Projekt­­­finans­­iering av fastig­­­heter

När du behöver en finansieringslösning för dina fastighetsprojekt.

Senaste nytt

SBP Kredit AB (publ) offentliggör resultat avseende erbjudande om teckning av vinstandelsbevis

SBP Kredit AB (publ) offentliggör resultat avseende erbjudande om teckning av vinstandelsbevis. Sedan teckningstiden gått ut meddelas att godkända teckningssedlar erhållits till ett sammanlagt belopp om 412 200 000 kr.

SBP Kredit AB (publ) offentliggör prospekt (pressmeddelande)

SBP Kredit AB avser att emittera ett vinstandelslån om upp till 500 MSEK inom en ram om 1 000 MSEK. Prospektet godkändes av Finansinspektionen den 15 oktober.

Emission av kapital- och vinstandelslån

Styrelsen i SBP Kredit AB (publ) har beslutat ge ut ett kapital- och vinstandelslån med teckningstid: 26 oktober till 13 november 2020

Kapital- och vinstandelslån

Styrelsen i SBP Kredit AB (publ) erbjuder professionella investerare och allmänheten i Sverige kapital- och vinstandelslån enligt de villkor som anges i prospektet. Teckningstiden är mellan 26 oktober och 13 november 2020.