SBP Kredit

Projekt­­­finans­­iering av fastig­­­heter

När du behöver en finansieringslösning för dina fastighetsprojekt.

Senaste nytt

Pressmeddelande: SBP Kredit offentliggör delårsrapport

Bolaget offentliggör härmed delårsrapporten för perioden 1 januari – 30 september 2021.

Pressmeddelande: Resultat av skriftligt förfarande för ändring av fondens villkor

Innehavarna av vinstandelslånen med ISIN SE0014782827 utgivet av SBP Kredit AB (publ) (”SBP Kredit”) har idag fattat beslut i det skriftliga förfarande som SBP Kredit kallade till den 5 oktober 2021.

SBP Kredit AB (publ) sänder ut kallelse till skriftligt förfarande för ändring av fondens villkor

SBP Kredit AB (publ) föreslår förändring av fondens villkor. De föreslagna ändringarna innebär en förlängning av löptiden på fonden med ett år samt en förändring av beräkningsgrunden för räntebasen.

SBP Kredit AB (publ) offentliggör delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2021

Bolaget offentliggör härmed delårsrapporten för perioden 1 januari – 30 juni 2021.

Fastighetsfinansiering

Vi vill skapa för­ut­sätt­ningar att genomföra fastighetsprojekt i Sverige. Genom att lånefinansiera projekt erbjuder vi ett komplement till sedvanlig bankfinansiering.

Vi erbjuder en okomp­­licerad och trygg finans­ierings­­­lös­ning med tydliga villkor.

En samarbetsform som skapar värde

Vi tillför det kapital som behövs för att fylla gapet mellan bank­finansiering och eget kapital.

Att verka för att fler lägen­heter och arbets­­­platser byggs skapar värde för sam­hället.

 

 

Lång och bred erfarenhet

Vi bidrar med en gedigen erfarenhet från såväl projektutveckling som bank. Det underlättar för dig.

Vi tillskjuter kapital och kunskap i den mest kapitalintensiva delen av ett projekt, d v s under själva byggnadsperioden.