SBP Kredit

Projekt­­­finans­­iering av fastig­­­heter

När du behöver en finansieringslösning för dina fastighetsprojekt.

Senaste nytt

SBP Kredit AB (publ) offentliggör årsredovisningen för 2020

Bolaget offentliggör härmed årsredovisningen för 2020.

SBP Kredit AB är en alternativ investeringsfond med syfte att finansiera fastighetsprojekt i Sverige genom att lämna krediter mot säkerhet.

Kundansvarig till Svensk BostadsPartner

I takt med att Svensk BostadsPartner växer har behovet av ytterligare en kundansvarig till teamet tillkommit. Som kundansvarig är du ansvarig för att leda kreditprocessen från ax till limpa i nära kontakt med kunder, medarbetare och kreditkommitté.

SBP Kredit:s kapital- och vinstandelslån har idag emitterats och upptagits till handel

SEB Kredit AB (publ) har idag emitterat ett vinstandelslån om 412 200 000 kr samtidigt som det har tagits upp till handel på NGM:s lista Miscellaneous Nordic AIF.

SBP Kredit AB (publ) offentliggör resultat avseende erbjudande om teckning av vinstandelsbevis

SBP Kredit AB (publ) offentliggör resultat avseende erbjudande om teckning av vinstandelsbevis. Sedan teckningstiden gått ut meddelas att godkända teckningssedlar erhållits till ett sammanlagt belopp om 412 200 000 kr.

Fastighetsfinansiering

Vi vill skapa för­ut­sätt­ningar att genomföra fastighetsprojekt i Sverige. Genom att lånefinansiera projekt erbjuder vi ett komplement till sedvanlig bankfinansiering.

Vi erbjuder en okomp­­licerad och trygg finans­ierings­­­lös­ning med tydliga villkor.

En samarbetsform som skapar värde

Vi tillför det kapital som behövs för att fylla gapet mellan bank­finansiering och eget kapital.

Att verka för att fler lägen­heter och arbets­­­platser byggs skapar värde för sam­hället.

Lång och bred erfarenhet

Vi bidrar med en gedigen erfarenhet från såväl projektutveckling som bank. Det underlättar för dig.

Vi tillskjuter kapital och kunskap i den mest kapitalintensiva delen av ett projekt, d v s under själva byggnadsperioden.

 

Kapital- och vinstandelslån

Styrelsen i SBP Kredit AB (publ) erbjuder professionella investerare och allmänheten i Sverige kapital- och vinstandelslån enligt de villkor som anges i prospektet. Teckningstiden är mellan 26 oktober och 13 november 2020.