Gustavsberg

Värmdö

Antal: 4 radhus och 26 lägenheter
Beräknad inflyttning:
– Radhus: Första kvartalet, 2022
– Lägenheter: Andra kvartalet, 2022
Ort: Gustavsberg, Värmdö

Kundreferens: Gustavsberg