Vår historia

SBP Kredit grundades 2016 av Sannmatt (familjen Björklund) och Gillesvik (familjen Kastengren).

Johan Björklund och Matts Kastengren har lång erfarenhet från fastighet och finans samt projektutveckling. Anledningen till att de startade SBP Kredit från första början var att de upptäckte en strukturell brist i banksystemet. Det saknades en effektiv finansiering av fastighetsprojekt och ur detta föddes SBP.

Med en tydlig affärsidé att finansiera mindre och medelstora fastighetsprojekt i Sverige möjliggör SBP projekt som annars kanske inte skulle bli av.

Sedan starten 2016 har krediter uppgående till 3,8 miljarder kronor beviljats (per 22-06-30).

Kreditportföljen är fördelad över hela Sverige med fokus på Storstockholm som utgör drygt hälften av lånen. Majoriteten av krediterna är byggnadskreditiv till bostadsrättsföreningar och resterande är finansiering av hyresrätter, mark och övrigt.

SBP har inte haft några kreditförluster under åren. Att undvika förluster är inte bara positivt för investerarna, utan det skapar en bättre arbetsmiljö för medarbetare och bättre förutsättningar för SBP:s kunder.