historia

SBP Kredit grundades 2016 av Sannmatt (familjen Björklund) och Gillesvik (familjen Kastengren). Allt började med ett lån för att finansiera ett gemensamt fastighetsprojekt.

Sedan starten 2016 har krediter uppgående till 2,7 miljarder kronor beviljats (per 21-09-30). Majoriteten av krediterna har varit inom bostäder men även projekt inom kommersiella fastigheter.

SBP Kredit har inte haft några kreditförluster under åren.