Finansiell kalender

Här hittar du datum för bland annat årsredovisningar, halvårs- och kvartalsrapporter.

2022-05-19 Informationsmöte (inbjudan distribueras separat och publiceras på sbpkredit.se)
2022-03-25 Årsredovisning för 2021
2022-08-31 Halvårsbokslut 2022

 

2021-03-31 Årsredovisning för 2020
2021-08-30 Halvårsbokslut 2021

 

2020-10-16 Delårsbokslut per 2020-07-31