Kapital- och andelslån

Sammanfattning

Kapital- och andelslån 2020/2026

Sammanfattning

Styrelsen i SBP Kredit AB (publ) har beslutat att ge ut ett kapital- och andelslån till professionella investerare och allmänheten i Sverige. 

  • Löptiden för lånet är 7 december 2020 – 31 mars 2026.
  • Initial emission upp till 500 000 000 kr inom en ram på 1 000 000 000 kr.
  • Nuvarande aktieägare och investerare i bolaget bedöms teckna över 300 000 000 kr av emisionsbeloppet.
  • Minsta teckningsbelopp är 100 000 kr.
  • Lånet kommer att noteras på NGM Nordic AIF.

Finansinspektionen registrerade prospektet den 15 oktober och teckningstiden är från den 26 oktober till den 13 november.

Investerarpresentation kan beställas på info@sbpkredit.se. Frågor kring emissionen kan också skickas till denna adress.

Digitala presentationer kommer att hållas på Teams tisdagen den 3 november, kl 13.00, och tisdagen den 10 november, kl 13.00. Presentationen tar ca 30 minuter. Anmälan krävs senast dagen före till info@sbpkredit.se. Ytterligare presentationer kommer att hållas om det efterfrågas.

Teckningssedel måste vara bolaget tillhanda före teckningstidens utgång.