Finansiella rapporter

Här hittar du SBP Kredits senaste och tidigare delårs­­rapporter, års­­redo­visningar och bok­sluts­­rapporter. Här finns även pressmeddelanden och dokument­ation kring övriga finansiella dokument.

ÅrsredovisningarDelårsrapporter

Års­redo­visningar

Årsredovisningen innehåller förvaltningsberättelse, resultat-och balansräkning samt revisionsberättelse.