Finansiella rapporter

Här hittar du SBP Kredits senaste och tidigare delårs­­rapporter, års­­redo­visningar och bok­sluts­­rapporter. Här finns även pressmeddelanden och dokument­ation kring övriga finansiella dokument.

ÅrsredovisningarDelårsrapporter

Års­redo­visningar

Årsredovisningen innehåller förvaltningsberättelse, resultat-och balansräkning samt revisionsberättelse. 

Delårs­rapporter & boksluts­kommunikéer

Delårsredovisningen avser perioden den 5 februari till och med den 31 juli 2020.