Finansiell kalender

Finansiell kalender

2020-11-10 Digital presentation av emissionen, kl 13.00
2020-11-03 Digital presentation av emissionen, kl 13.00
2020-10-19 Erbjudande om tecknande av kapital- och andelslån 2020/2026
2020-10-16 Delårsbokslut per 2020-07-31