Finansiell kalender

Finansiell kalender

2021-10-05 Kallelse till skriftligt förfarande för ändring av fondens villkor
2021-05-20 NAV-kurs för mars 2021 offentliggörs
2021-05-20 Informationsmöte för innehavare av vinstandelsbevis i SBP Kredit AB (publ)
2021-03-31 Årsredovisning för 2020 offentliggörs

 

2020-11-10 Digital presentation av emissionen, kl 13.00
2020-11-03 Digital presentation av emissionen, kl 13.00
2020-10-19 Erbjudande om tecknande av kapital- och andelslån 2020/2026
2020-10-16 Delårsbokslut per 2020-07-31