Finansiell information

Här kan du ta del av tydlig, aktuell och relevant finansiell information som riktar sig till aktieägare, investerare, analytiker och andra intressenter. Ta gärna kontakt med oss om du inte hittar den information du söker.

Kapital- och vinstandelslån

Styrelsen i SBP Kredit AB (publ) erbjuder professionella investerare och allmänheten i Sverige kapital- och vinstandelslån enligt de villkor som anges i prospektet. Teckningstiden är mellan 26 oktober och 13 november 2020.

PRess & nyheter

Finansiella rapporter

Ta del av våra senaste och tidigare delårsrapporter, årsredovisningar och bokslutskommunikéer.