Finansiell information

Här kan du ta del av tydlig, aktuell och relevant finansiell information som riktar sig till aktieägare, investerare, analytiker och andra intressenter. Ta gärna kontakt med oss om du inte hittar den information du söker.

Kapital- och vinstandelslån

Styrelsen i SBP Kredit AB (publ) erbjuder professionella investerare och allmänheten i Sverige kapital- och vinstandelslån enligt de villkor som anges i prospektet. Teckningstiden är mellan 26 oktober och 13 november 2020.

PRess & nyheter

SBP Kredit offentliggör NAV-kurs 101,37 för mars 2021

SBP Kredit har erbjudit allmänheten och institutionella investerare möjlighet att teckna vinstandelslån som är noterade på Nordic Growth Market NGM AB (NGM) i Stockholm. SEB Kredit offentliggör NAV-kurs 101,37 för mars 2021.

Inbjudan till informations­möte den 20 maj 2021

SBP Kredit bjuder in till informations­möte den 20 maj 2021, kl 15 – 16. På mötet presenteras marknaden och bolagets utveckling fram till nu samt planer och ambitioner för det kommande året. Inbjudan är riktad till innehavare av vinstandels­bevis i SBP Kredit AB (publ). Mötet sker digitalt via Teams.

Finansiella rapporter

Ta del av våra senaste och tidigare delårsrapporter, årsredovisningar och bokslutskommunikéer.