Finansiell information

Här kan du ta del av tydlig, aktuell och relevant finansiell information som riktar sig till aktieägare, investerare, analytiker och andra intressenter. Ta gärna kontakt med oss om du inte hittar den information du söker.

Press & nyheter

Finansiella rapporter

Ta del av våra senaste och tidigare delårsrapporter, årsredovisningar och bokslutskommunikéer.