Så här går det till

Vår kreditprocess består av fyra steg. Det är framför allt våra korta beslutsvägar och vår genomarbetade struktur som bidrar till en snabb process.

1

Kontakta oss

Kontakta oss och presentera ert projekt.

2

Vi hör av oss

Vi analyserar din ansökan och kontaktar er om nästa steg.

3

Utbetalning

Så snart alla villkor är på plats betalar vi ut lånet till ert konto.

4

Återbetalning

När ert projekt är färdigställt betalas lånet tillbaka.